Επισκευή Ιατρικών Συσκευών

Παρέχουμε διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών σε ιατρικές συσκευές
και εξοπλισμό όπως :

 • αναρροφήσεις
 • καρδιογράφους
 • μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων
 • πηγές ψυχρού φωτισμού
 • κλιβάνους
 • χειρουργικές διαθερμίες
 • οξύμετρα
 • πιεσόμετρα
 • χειρουργικά τραπέζια
 • χειρουργικοί προβολείς
 • φορεία μεταφοράς ασθενών
Scroll to Top